Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Bij twee afzonderlijke uitspraken van 11 januari 2023 heeft Rechtbank Amsterdam de beroepen van X (eiser) gegrond verklaard, omdat in beide zaken de beslistermijn ten aanzien van twee Woo-verzoeken was overschreden.

X heeft op 28 juni 2023 in beide zaken opnieuw een beroepschrift ingediend omdat nog niet op de Woo-verzoeken was beslist.

Bij twee afzonderlijke uitspraken van 19 september 2023 (de buitenzittingsuitspraken) heeft de Rechtbank de beroepen gegrond verklaard, omdat niet was gebleken dat de Belastingdienst alsnog, na opdracht van de Rechtbank, heeft beslist op de Woo-verzoeken. De Rechtbank heeft de Belastingdienst in beide zaken – opnieuw – opgedragen binnen veertien dagen te beslissen op straffe van een dwangsom.

De minister van Financiën (opposant) heeft tegen de buitenzittingsuitspraken verzet ingesteld. Hij voert primair aan dat de Rechtbank zich onbevoegd had moeten verklaren, omdat geen sprake was van het niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan.

Rechtbank Amsterdam verklaart het verzet ongegrond.

De Belastingdienst is een bestuursorgaan. Vast staat dat de Belastingdienst geen besluit heeft genomen op Woo-verzoek 1 en op Woo-verzoek 2. Dit betekent dat de Rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de beslistermijn is verstreken. De Rechtbank heeft opposant terecht opgedragen een besluit op de aanvraag bekend te maken. Verder overweegt de Rechtbank dat bij een beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit, procesbelang in beginsel blijft bestaan zolang er nog geen besluit is.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2022
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum instantie
22 mei 2024
Rolnummer
23/3833; 23/3834
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2024:2953
Auteur(s)
mr. F.W. Wiggers
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2024/1477
Aflevering
25 juni 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6464

Naar de bovenkant van de pagina