Direct naar content gaan

Samenvatting

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. In dit beleidsbesluit (Stcrt. 2022, 3142) geeft de staatssecretaris uitvoering aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Dit besluit ziet op de volgende onderwerpen:

 • verschuldigdheid van, oninbare vorderingen en teruggaafverzoeken energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie;
 • uitstel van betaling van belastingschulden;
 • mededelingsplicht bodemrecht;
 • verklaring betaalgedrag;
 • melding betalingsonmacht;
 • G-rekening;
 • betalingsregeling voor de opgebouwde belastingschuld;
 • betalingsverzuimboetes;
 • urencriterium;
 • continuïteitsbijdragen zorglichamen;
 • zorgvrijstelling: werkzaamheden COVID-19 testen en COVID-19 Rijksvaccinatieprogramma;
 • verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijflichamen;
 • herinvesteringsreserve: ruiming pelsdieren en overheidsingrijpen;
 • btw-tarief bij online diensten door sportscholen;
 • belastingrente en ‘hulp bij aangifte’ (aangifte 2019 en 2020);
 • uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies;
 • voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven.

Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 16 december 2021, 2021-258581 (Stcrt. 2021, 50389), laatst gewijzigd bij besluit van 19 januari 2022, 2022-12961 (Stcrt. 2022,1588).

Het besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2022 en werkt terug tot en met 12 maart 2020 met dien verstande dat:

 • onderdeel 2 terugwerkt tot en met 1 april 2020;
 • onderdeel 3.4a terugwerkt tot en met 1 oktober 2021;
 • onderdeel 11.3 terugwerkt tot en met 1 juli 2020;
 • onderdeel 3.3.1 en 3.4a vervallen met ingang van 1 april 2022;
 • onderdeel 11.3 vervalt met ingang van 1 januari 2024;
 • onderdeel 3.5 vervalt met ingang van 1 oktober 2027.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
12 maart 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
26 januari 2022
Rolnummer
2022-20850
NLF-nummer
NLF 2022/0291
Aflevering
3 februari 2022
,bwbr0011353&artikel=3.6&lid=1,bwbr0011353&artikel=3.54&lid=5

Naar de bovenkant van de pagina