Direct naar content gaan

Samenvatting

Een vrouw met de Vietnamese nationaliteit verblijft sinds 2000 in Nederland en vraagt voor het eerste kwartaal van 2007 kinderbijslag aan. Die wordt haar geweigerd door de SVB omdat ze hier geen woonplaats zou hebben. De Rechtbank en (in hoger beroep) de Centrale Raad van Beroep (CRvB) hebben het oordeel van de SVB bevestigd. Volgens het CRvB had de vrouw op het moment van de aanvraag onvoldoende juridische, economische en sociale binding met Nederland. Tegen dit oordeel heeft de vrouw cassatieberoep ingesteld.
Volgens de Hoge Raad is de CRvB uitgegaan van onjuiste criteria. Voor de beoordeling van het woonplaatsbegrip in de volksverzekeringswetten dient te worden aangesloten bij het fiscale woonplaatsbegrip. Het komt er volgens vaste rechtspraak op aan of de omstandigheden van dien aard zijn, dat een duurzame band van persoonlijke aard bestaat tussen de betrokkene en Nederland (HR, 20 december 1995, nr. 30.452, BNB 1996/161). Die duurzame band hoeft niet sterker te zijn dan de band met enig land, zodat voor een woonplaats hier te lande niet noodzakelijk is dat het middelpunt van iemands maatschappelijke leven zich in Nederland bevindt (HR, 22 december 1971, nr. 16.650, BNB 1973/120), aldus de Hoge Raad. De zaak is verwezen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2007
Instantie
HR
Datum instantie
4 maart 2011
Rolnummer
10.04026
ECLI
ECLI:NL:HR:2011:BP6285
bwbr0011353&artikel=2.1&lid=1,bwbr0011353&artikel=2.1&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina