Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft beroep ingesteld inzake een opgelegde aanslag IB/PVV 2017.

De Inspecteur heeft bij het verweerschrift voor delen van 282 verschillende bijlagen een verzoek gedaan tot beperkte kennisneming op grond van artikel 8:29 Awb.

Hoewel X zich in de overgelegde reactie inhoudelijk niet heeft verzet tegen het verzoek van de Inspecteur, beoordeelt de geheimhoudingskamer van Rechtbank Gelderland in hoeverre is voldaan aan de wettelijke uitgangspunten.

De Inspecteur heeft zich onder meer beroepen op het belang van bescherming van privacy van ambtenaren en derden, het belang van een effectieve controle- of behandelstrategie, het voorkomen van calculerend en/of anticiperend gedrag van belastingplichtigen en processtrategie / vrije meningsvorming door de Inspecteur.

Naar het oordeel van de geheimhoudingskamer zijn de belangen die de Inspecteur heeft genoemd allemaal te kwalificeren als belangen die in de Woo worden genoemd als reden om stukken niet openbaar te hoeven maken. In beginsel is er daarmee sprake van een belang van de Inspecteur bij beperkte kennisneming.

De Rechtbank heeft vervolgens van alle afzonderlijke anonimiseringen beoordeeld of dit belang daadwerkelijk een rol speelt. In twee situaties is dat niet het geval. De betreffende twee bijlagen moet de Inspecteur opnieuw inbrengen waarbij de passages leesbaar zijn gemaakt.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
21 mei 2024
Rolnummer
22/5858
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2024:3144
NLF-nummer
NLF 2024/1327
Aflevering
4 juni 2024
bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:29

Naar de bovenkant van de pagina