Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) was betrokken bij een drugslaboratorium en is hiervoor onherroepelijk strafrechtelijk veroordeeld.

De Inspecteur heeft naar aanleiding van een verzoek daartoe het proces-verbaal van het strafrechtelijk onderzoek met betrekking tot het drugslaboratorium, genaamd ’Tensas’ en gedagtekend 4 maart 2020, ontvangen.

De door X ingediende aangifte IB/PVV 2019 vermeldt een inkomen uit werk en woning van € 14.729 (Wajong-uitkering) en het verzamelinkomen is eveneens € 14.729.

De aanslag is door de Inspecteur in afwijking van de aangifte opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 986.506 met inachtneming van de uitkomsten van het onderzoek Tensas. Tevens is een vergrijpboete van € 249.022 opgelegd.

Ter zitting van Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de Inspecteur zich op het standpunt gesteld dat de vergrijpboete ten onrechte is opgelegd. De vergrijpboete wordt daarom vernietigd.

Gelet op een nadere toelichting ter zitting stelt de Inspecteur dat X met zijn betrokkenheid bij het drugslaboratorium een resultaat uit overige werkzaamheden heeft behaald van € 242.987. De hoogte van dat bedrag is gebaseerd op een aandeel van 1/4 van het inkomen dat volgens de Inspecteur met het drugslaboratorium is behaald gelet op het bij het drugslaboratorium aangetroffen productieafval.

De enkele betrokkenheid van X bij het drugslaboratorium is echter onvoldoende om zonder bijkomend bewijs de gestelde productie-inkomsten uit het drugslaboratorium aan X toe te rekenen. De aanslag wordt verminderd tot een aanslag berekend naar een inkomen uit werk en woning van € 14.729.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
8 mei 2024
Rolnummer
22/2803; 22/2804
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:3042
NLF-nummer
NLF 2024/1198
Aflevering
21 mei 2024

Naar de bovenkant van de pagina