Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) is leverancier van een systeem, door haar omschreven als ‘slim’ incontinentiemateriaal, dat tot doel heeft de incontinentiezorg voor cliënten te verbeteren. Het systeem geeft inzicht in de status van het incontinentieverband en stelt daardoor zorgverleners in staat om cliënten te verschonen op het moment dat dit nodig is. Doel is dat het te laat verschonen, maar ook het onnodig verschonen, wordt voorkomen. Dat leidt ertoe dat de kwaliteit van zorg wordt verbeterd, de (directe) gevolgen van incontinentie voor cliënten worden verlicht, er minder incontinentieverband wordt verbruikt en dus hoeft te worden aangeschaft, en de tijdsinvestering en lichamelijke belasting voor zorgverleners verminderd wordt.

X is van mening dat zij voor de omzetbelasting één product levert, te weten incontinentiemateriaal als bedoeld in tabel I, post a.8, Wet OB 1968, waarvoor het verlaagde omzetbelastingtarief geldt.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant is echter van oordeel dat ter zake van het systeem geen sprake is van één ondeelbare prestatie of één hoofdprestatie. In dat geval zijn partijen het er over eens dat twee nevengeschikte prestaties te onderscheiden zijn, namelijk (i) de levering van incontinentieverband (waarop het verlaagde tarief van toepassing is) en (ii) de zogenoemde ‘slimme functie’. Die tweede prestatie kwalificeert de Rechtbank als een dienst. Het verrichten van een dienst valt niet onder de prestaties als bedoeld in tabel I, post a.8, Wet OB 1968, zodat op die prestatie het verlaagde tarief geen toepassing vindt.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 april 2019 t/m 31 december 2019
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
26 januari 2024
Rolnummer
20/10277
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:391
NLF-nummer
NLF 2024/0343
Aflevering
6 februari 2024
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina