Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) is op 1 november 2021 verhuisd en heeft direct na zijn verhuizing een parkeervergunning aangevraagd. Hij is op een wachtlijst geplaatst en op 7 januari 2022 is de parkeervergunning aan X verstrekt.

X heeft zijn auto toch in zijn straat geparkeerd hoewel de vergunning nog niet was verleend. Dit is tijdens een reeks van digitale parkeercontroles geconstateerd. In de periode van 5 november 2021 tot en met 6 januari 2022 is een reeks van negentien naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgelegd aan X. Ook is een reeks aanmaningen en dwangbevelen verstrekt aan X.

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant had de Heffingsambtenaar in dit geval bij X nader kunnen en moeten onderzoeken wat er aan de hand zou kunnen zijn. Dit onderzoek is niet verricht, en de Rechtbank vindt dat gezien de in korte tijd flink oplopende kosten voor X onzorgvuldig.

De Rechtbank ziet in het geval van X aanleiding om van de negentien naheffingsaanslagen die zijn opgelegd, er drie in stand te laten, die met overtredingsdatum 15 november 2021, 2 december 2021 en 15 december 2021. Er zijn weliswaar in deze periode tien naheffingsaanslagen opgelegd, maar het beroep inzake zeven van deze naheffingsaanslagen is niet-ontvankelijk. De Rechtbank kan alleen een oordeel geven in zaken met een ontvankelijk beroep. De naheffingsaanslagen opgelegd tussen 20 december 2021 en 10 januari 2022 worden met het oog op de proportionaliteit vernietigd.

De Rechtbank is van oordeel dat de invorderingskosten, bestaande uit aanmaningskosten en dwangbevelkosten in beginsel terecht zijn opgelegd. De beroepen tegen de invorderingskosten treft hetzelfde lot als de naheffingsaanslagen.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021-2022
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
30 april 2024
Rolnummer
22/2099 e.a.
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:2979
NLF-nummer
NLF 2024/1228
Aflevering
21 mei 2024
bwbr0005416&artikel=225,bwbr0005416&artikel=225

Naar de bovenkant van de pagina