Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft een Woo-verzoek afgewezen om informatie openbaar te maken over belastingaangiften. Specifiek is gevraagd naar het aantal mensen dat de Belastingdienst als anbi heeft opgegeven in hun aangiften, dan wel een betaling aan de Belastingdienst als een gift aan een zodanige organisatie heeft opgegeven. De informatie heeft betrekking op de periode van 1 januari 2016 tot en met heden.

Het verzoek is afgewezen omdat de Belastingdienst hierover geen documenten heeft. De vraag is voorgelegd aan het team Landelijke Regie Particulieren. Zij hebben te kennen gegeven dat de verzochte informatie een combinatie van gegevens uit verschillende systemen betreft die niet is vastgelegd in een bestaand document. Om die informatie uit de database te halen moet een opdracht worden geprogrammeerd en moet een lijst worden samengesteld en bewerkt. Gelet op het bovenstaande zou er dan sprake zijn van het vervaardigen van een nieuw document. Alleen bestaande documenten vallen onderĀ de Woo. De wet verplicht de Belastingdienst niet om nieuwe documenten te maken, aldus de staatssecretaris.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
20 maart 2024
NLF-nummer
NLF 2024/0749
Aflevering
26 maart 2024
bwbr0011353&artikel=6.34,bwbr0011353&artikel=6.34,bwbr0011353&artikel=6.37,bwbr0011353&artikel=6.37,bwbr0011353&artikel=6.39,bwbr0011353&artikel=6.39

Naar de bovenkant van de pagina