Direct naar content gaan

Samenvatting

X is aanmerkelijkbelanghouder van X bv. Op 31 december 2022 heeft X een eigenwoningschuld van € 400.000 bij X bv. Dit is een aflossingsvrije schuld die X is aangegaan op 1 december 2012. Voor deze schuld heeft X geen recht van hypotheek verstrekt aan X bv. De eigenwoningschuld is voor het volledige bedrag in stand gebleven. Op grond van het overgangsrecht van artikel 10a.23 Wet IB 2001 blijft deze eigenwoningschuld buiten aanmerking voor het bepalen van het fictief regulier voordeel.

In 2023 koopt X een andere eigen woning voor € 600.000 waarvoor X een aanvullende lening van € 200.000 afsluit bij X bv zonder een recht van hypotheek te verstrekken aan X bv. De eerste woning wordt verkocht zonder dat er een vervreemdingssaldo wordt gerealiseerd (bijleenregeling, artikel 3.119aa Wet IB 2001). Ook de lening van € 200.000 is een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a Wet IB 2001.

Vraag

Is de overgangsbepaling van artikel 10a.23 Wet IB 2001 van toepassing op eigenwoningschulden die op 31 december 2022 bestaan, als de schuld na deze datum wordt gebruikt voor de verwerving van een nieuwe eigen woning? Als de overgangsbepaling namelijk niet van toepassing is, dan is een recht van hypotheek vereist om een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a Wet IB 2001 niet in aanmerking te nemen voor het bepalen van het fictief regulier voordeel (artikel 4.14a, lid 1 en 6, Wet IB 2001).

Antwoord

Ja, voor zover de op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a Wet IB 2001 na de verkoop kwalificeert als eigenwoningschuld, blijft het overgangsrecht van artikel 10a.23 Wet IB 2001 van toepassing. De bestaande eigenwoningschuld is voor het volledige bedrag in stand gebleven en blijft hierdoor voor het volledige bedrag (€ 400.000) buiten aanmerking bij het bepalen van het fictief reguliere voordeel.

Het extra bijgeleende bedrag (€ 200.000 minus eventuele aflossingen) moet worden getoetst aan artikel 4.14a, lid 6, Wet IB 2001. Omdat voor die schuld geen recht van hypotheek is verstrekt aan X bv wordt deze niet uitgezonderd bij het bepalen van het fictief regulier voordeel.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
25 juni 2024
Rolnummer
KG:003:2024:10
NLF-nummer
NLF 2024/1579
Aflevering
2 juli 2024
bwbr0011353&artikel=10a.23,bwbr0011353&artikel=10a.23,bwbr0011353&artikel=3.119a,bwbr0011353&artikel=3.119a,bwbr0011353&artikel=4.14a,bwbr0011353&artikel=4.14a

Naar de bovenkant van de pagina