Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer zijn antwoorden gestuurd op de vragen over de Kamerbrief over de monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking. Die brief is van 11 oktober 2023.

De monitoringsbrief belastingontwijking van 11 oktober 2023 beschrijft de ontwikkeling van financiële stromen naar laagbelastende jurisdicties tot en met 2022. De brief constateerde dat de daling van rente-, royalty- en dividendstromen vanuit Nederland naar laagbelastende landen zich lijkt te bestendigen. Deze stromen zijn aanzienlijk afgenomen, van € 38,5 miljard in 2019 naar € 6 miljard in 2022.

Een belangrijk deel van de vragen gaat over de omvang van belastingontwijking, gehanteerde definities, en onderliggende verklaringen voor de ontwikkeling van de stromen.

Ook beschrijft de monitoringsbrief de Europese, internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van anti-belastingontwijking. Een ander deel van de vragen betreft daarom ook de beleidsmatige inzet van de staatssecretaris. Zie met name vragen 8, 11, 12, 14, 17, 18, 60, 61 en 66. Enkele vragen gaan over de effecten van de aanpak van belastingontwijking op het vestigingsklimaat; zie vragen 13 en 45.

Op 4 april 2024 vindt in de Tweede Kamer een commissiedebat plaats over internationale fiscaliteit. Deze antwoorden zullen hierbij worden betrokken.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
26 maart 2024
Rolnummer
2024-0000212508
NLF-nummer
NLF 2024/0831
Aflevering
2 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina