Direct naar content gaan
}

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

NLFiscaal interviewt Tweede Kamerleden die het fiscaal voor het zeggen hebben. In dit interview gaat Arthie Schimmel in gesprek met Romke de Jong (D66, 24 zetels). Hij zit sinds maart 2021 in de Tweede Kamer en heeft een klimaatneutrale ijsfabriek met duurzame ijsproducten.

Opinie

‘Ik vind dat Nederland een gunstig vestigingsklimaat heeft, ook voor het mkb.’

Waarom hebt u de overstap naar de landelijke politiek gemaakt?

Ik kom uit een familie van ondernemers die ook maatschappelijk betrokken en politiek actief was. Mijn vader is wethouder geweest in Opsterland, de gemeente waar ik later zelf acht jaar raadslid ben geweest. Daarna ben ik twee jaar lang voorzitter geweest van de D66-fractie in de Provinciale Staten van Friesland en vervolgens maakte ik de overstap naar Den Haag. Duurzaam ondernemen is mijn passie. Mijn ijsfabriek is een van de meest duurzame ijsfabrieken met duurzame producten in de wereld. Vanuit de Kamer wil ik een landelijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van bedrijven, zoals ik met mijn eigen bedrijf gedaan heb. Toen ik werd gekozen als Tweede Kamerlid ben ik begonnen met een ondernemerstoer. Iedere maandag ga ik bij bedrijven langs om te kijken wat er wel en niet lukt bij het verduurzamen. Het valt mij op dat ondernemers wel willen, maar soms niet weten waar te beginnen. Hun focus is natuurlijk op ondernemen en daarnaast vragen ze zich af hoe ze moeten beginnen met verduurzamen. Ledlampen? Elektrische auto’s? Warmtepompen? Enzovoort. Die ervaringen uit de praktijk neem ik mee in de debatten in Den Haag en doe dan meteen voorstellen om de ondernemers te ondersteunen, zoals een budget voor ‘groene boswachters’. Deze groene boswachters zijn er voor de ondernemers die door de groene bomen het bos niet meer zien. Als je wilt, komt er iemand naar je bedrijf om te kijken waar je kan vergroenen en investeringen kan doen die zich razendsnel terugverdienen. Ook heb ik mogen meeschrijven aan de duurzaamheidsparagraaf in het regeerakkoord, waardoor ik meteen invloed had op het beleid.

Waarom de fiscale portefeuille?

Ik heb een economische achtergrond en ben ondernemer. Daardoor heb ik ook zelf vaak te maken met fiscale vraagstukken. Ik zag en zie hoe ingewikkeld het soms is. Als gewone ondernemer kom je er vaak niet uit. Toen er na de vorming van dit kabinet een herverdeling van portefeuilles plaatsvond, heb ik gekozen voor de fiscale portefeuille. Ik doe de financiële portefeuille samen met Steven van Weyenberg.

En met slim fiscaal beleid kun je ondernemers helpen om de slimste keuzes te maken. En wat D66 betreft zijn dat groene keuzes. Zo hebben we in het regeerakkoord afgesproken dat er een motorrijtuigenbelasting Plus komt. Deze MRB Plus is een kilometerbeprijzing. Het uiteindelijk te betalen bedrag is afhankelijk van het jaarlijks verreden aantal kilometers. Het moet natuurlijk wel uitvoerbaar zijn voor de Belastingdienst. In ieder geval kunnen we ervoor zorgen dat de wet in deze kabinetsperiode gereedkomt.

Twintig jaar geleden is er een nieuw stelsel voor de inkomstenbelasting ingevoerd. Vindt u dat de Wet IB 2001 nog voldoet? Moet er weer een grote stelselwijziging komen of denkt u dat reparaties aan het huidige stelsel voldoen?

Steven van Weyenberg heeft een initiatiefnota ingediend over een stelsel zonder toeslagen. In het regeerakkoord zijn daarvan onderdelen terechtgekomen, zoals gratis kinderopvang. De initiatiefnota is verder nog in behandeling in de Tweede Kamer. Ik verwacht dat er voor het zomerreces meer duidelijkheid is. Ik wil me hard maken voor het afschaffen van ingewikkelde toeslagen. Het moet simpeler.

We hebben natuurlijk ook te maken met de consequenties van de uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing. In het debat daarover zie je dat de verschillende coalitiepartijen anders denken over oplossingen. Staatssecretaris Marnix van Rij zal met een voorstel komen. Dat gaat over de omvang van de groep die gecompenseerd gaat worden en over de hoogte van de compensatie. Ik vind in ieder geval dat over vermogen belasting geheven moet blijven worden.

Vindt u Nederland een belastingparadijs? En heeft Nederland een goed vestigingsklimaat?

Nee, ik vind dat Nederland geen belastingparadijs meer is, want er is de afgelopen jaren veel wetgeving tot stand gekomen, zoals de implementatie van ATAD1, ATAD2 en conditionele bronbelasting. In het regeerakkoord hebben we opgenomen dat de verscherpte CFC-maatregel van de commissie-Ter Haar wordt ingevoerd (AS: evenals OESO Pillar 2). Overigens is D66 van plan te blijven strijden tegen belastingontwijking. Ook aan het vpb-tarief kunnen we werken. Er moet natuurlijk wel gezocht worden naar een balans tussen investeerders en belastingontwijkers. En ja, ik vind dat Nederland een gunstig vestigingsklimaat heeft, ook voor het mkb. Bedrijven kunnen snel, makkelijk en laagdrempelig starten. Wat D66 betreft, zijn er zaken die anders en beter kunnen, zoals de lasten op arbeid.

Hebt u zelf nog fiscale initiatiefvoorstellen in gedachten?

Voor ons is belangrijk dat het wetsvoorstel over de MRB Plus snel naar de Kamer komt. Ook de vliegtaks is belangrijk, evenals de verlaging van de btw op groente en fruit, en de suikertaks uit het Preventieakkoord. Ik wil dat deze afspraken in het regeerakkoord goed en snel uitgevoerd worden.

Wat verwacht u van de zojuist benoemde inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane?

Ik ben blij met de aanstelling van deze inspecteur-generaal, die direct toegang heeft tot informatie binnen de Belastingdienst en op basis daarvan rechtstreeks verslag kan doen aan de Tweede Kamer. Belangrijk is dat de inspecteur-generaal zelf zijn onderzoeken vormgeeft. Ik zal zeker om zijn hulp vragen als dat nodig is.

Hoe zijn uw contacten met de fiscale wereld? Wat zou u de fiscalisten van de Big Four willen meegeven?

We laten ons informeren door alle belanghebbenden en maken daarna onze eigen afweging. Daarbij zijn er ook goede contacten met fiscalisten. De NOB voorziet ons van wetstechnische adviezen over fiscale wetsvoorstellen.

Wat ik de fiscalisten van de Big Four zou willen meegeven, is dat ik blij ben met de goede samenwerking en hoop op een voortzetting daarvan.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Auteur(s)
mr. A. Schimmel
Zelfstandig fiscaal journalist
NLF-nummer
NLF Opinie 2022/9
Judoreg
NFB4879
Publicatiedatum
15 maart 2022

Naar de bovenkant van de pagina