Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot coronabelastingschulden. In deze fase van het proces rond de coronabelastingschulden is de aandacht van de uitvoering vooral gericht op het ondersteunen van levensvatbare ondernemers in de coronabetalingsregeling en het uitvoeren van het invorderingsproces bij ondernemers van wie de coronabetalingsregeling is ingetrokken. Ondernemers die om hulp vragen, worden geholpen of naar de juiste instanties doorverwezen en het invorderingsproces voor de groep ondernemers die niet voldoet aan hun betalingsverplichtingen wordt waar mogelijk verder opgepakt.

Op peildatum 29 april 2024 resteert nog € 9,6 miljard aan coronabelastingschuld binnen de betalingsregeling voor ongeveer 153.000 ondernemers. Veel ondernemers betalen de termijnbedragen of lossen hun schuld zelfs voortijdig af. Niettemin constateert de staatssecretaris dat er een groep bedrijven is die blijft worstelen met de aflossing van hun coronabelastingschuld. Zij lopen het risico dat de coronabetalingsregeling wordt ingetrokken als zij hun nieuw opgekomen verplichtingen en/of hun termijnbedragen niet betalen.

De Belastingdienst biedt handelingsperspectief door versoepelingen van de betalingsregeling, zoals een verlenging van de betaaltermijn of een betaalpauze, of door ondernemers door te verwijzen naar hulpverlenende instanties. Er zijn 54.000 ondernemers van wie de betalingsregeling inmiddels is beëindigd. Zij hebben een openstaande coronabelastingschuld van € 3,2 miljard. In deze Kamerbrief komen de volgende onderwerpen met de bijbehorende cijfers aan de orde:

 1. Ontwikkelingen in de coronabelastingschulden (peildatum 29 april 2024)
 2. Oninbare coronabelastingschulden
 3. Uitvoeringsaspecten
 4. Verkenning samenwerking bij invordering
 5. Communicatie

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
31 mei 2024
Rolnummer
2024-0000324085
NLF-nummer
NLF 2024/1342
Aflevering
4 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina