Direct naar content gaan

Samenvatting

In december 2007 heeft Irimie een in Duitsland geregistreerde personenwagen gekocht. In september 2008 heeft zij zich bij de Roemeense autoriteiten aangemeld voor eerste registratie van het voertuig in Roemenië, en heeft zij milieubelasting betaald. Deze belasting blijkt echter in strijd te zijn met artikel 110 VWEU (verbod ongelijke belastingheffing tussen binnen- en buitenlandse produkten). Daarop vraagt Irimie de door haar betaalde belasting met rente terug. De Roemeense regelgeving voorziet wel in een rentevergoeding, maar die loopt slechts vanaf de dag die volgt op die waarop om terugbetaling van deze belasting is verzocht. De vraag is dan of deze renteregeling in strijd is met het Unierecht. Dat is het geval, oordeelt het Europese Hof van Justitie.
De rentevergoeding moet worden berekend vanaf de datum van betaling van de belasting door de belastingplichtige.
Met dit arrest volgt het Hof de conclusie van Advocaat-Generaal M. Wathelet van 13 december 2012.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2008
Instantie
HvJ
Datum instantie
18 april 2013
Rolnummer
C-565/11
ECLI
ECLI:EU:C:2013:250
bwbr0005537&artikel=8:74&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina