Direct naar content gaan

Samenvatting

Verzoekende partij is T.P.T., een eenmansadvocatenkantoor en verwerende partij is ‘Financial Bulgaria’.

Zij hebben een consumentenkredietovereenkomst gesloten. De juridische diensten worden om niet aan de cliënt verleend, omdat op grond van een Bulgaarse advocatuurwet een advocaat juridische diensten om niet mag verlenen aan personen in economische moeilijkheden. De advocaat stelt dat de rechter hem ten onrechte de kosten van het advocatenhonorarium zonder btw heeft toegekend.

Het verzoek van de verwijzende rechter (de Sofiyski rayonen sad) om een prejudiciële beslissing van het HvJ betreft de vraag of btw verschuldigd is over het honorarium van een advocaat voor werkzaamheden die onder de voorwaarden van kosteloze juridische diensten zijn verricht, wie belastingplichtig is en wie de belasting dient te betalen. De rechter vraagt zich ook af of het om niet verrichten van juridische diensten aan de btw is onderworpen.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
HvJ
Datum instantie
31 januari 2024
Rolnummer
C-744/23
NLF-nummer
NLF 2024/0373
Aflevering
13 februari 2024
celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=24,celex32006l0112&artikel=24,celex32006l0112&artikel=26,celex32006l0112&artikel=26,celex32006l0112&artikel=28,celex32006l0112&artikel=28,celex32006l0112&artikel=75,celex32006l0112&artikel=75

Naar de bovenkant van de pagina