Direct naar content gaan

Samenvatting

De fiscale behandeling van de extendible – een relatief laagrentende lening met een optie voor de bank om de lening tegen een vooraf afgesproken vaste rente te verlengen – werd eerder al door Bruijsten beschreven. In deze bijdrage over de extendible schetst Warner Bruins Slot een iets andere behandeling van dit nieuwe financiële instrument en gaat hij daarnaast in op mogelijke gevolgen voor de jaarwinstbepaling van de uitgevende bank, zowel gedurende de vaste looptijd als aan het einde daarvan.


Deze bijdrage is een referentie-artikel op ‘Fiscale aspecten van extendible leningen’ van Charlie Bruijsten in NLF-W 2021/2. Onderaan dit artikel leest u een korte laatste reactie van Charlie Bruijsten.

NLF-W artikel

1. Inleiding

De extendible lening (hierna: de extendible) is een relatief nieuw financieel instrument waarvan de mogelijke fiscale behandeling voor het eerst door Bruijsten is beschreven.

Wanneer een bank een extendible verstrekt, is sprake van een lening met een vaste looptijd en een afgesproken (variabele of vaste) rente. Aan de lening is ten gunste van de bank het recht gekoppeld om de lening na afloop van de overeengekomen looptijd voor een bepaalde periode te verlengen tegen een bij het afsluiten van de extendible afgesproken vaste rente. De bank verkrijgt dus een recht met een zekere waarde en de cliënt (‘de ondernemer’) die de extendible opneemt, gaat naast de lening met een afgesproken rente een voorwaardelijke verlengingsverplichting aan. Voor een dergelijk recht dient de bank een premie te betalen en die betaling krijgt gestalte in de vorm van een relatief lage rente gedurende de vaste looptijd van de lening. Aan de orde is de vraag hoe de lening, het recht en de verplichting fiscaal moeten worden behandeld.

Log hier in om verder te lezen

bwbr0011353&artikel=3.25

Naar de bovenkant van de pagina