Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 29 mei 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze notitie behandelt de Nederlandse inzet bij de onderhandelingen over bilaterale belastingverdragen. In dit artikel bespreekt Michel van Dun de belangrijkste onderdelen van de notitie, zoals het tegengaan van misbruik van belastingverdragen, afwijkingen van en aanvullingen op het OESO-Modelverdrag, de betekenis voor Nederland van het VN-Modelverdrag, en het (niet-)sluiten van bilaterale belastingverdragen met enkele specifieke categorieën landen (ontwikkelingslanden, laagbelastende en niet-coöperatieve landen).

NLF-W artikel

1. Inleiding

Op 22 mei 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (hierna: NFV 2020) aangeboden aan de Tweede Kamer. Door zijn ambtsvoorgangers zijn eerder – in 1987, 1996, 1998 en 2011 – notities uitgebracht over het Nederlandse fiscale verdragsbeleid. Sinds de publicatie van de voorlaatste notitie in 2011 hebben zich belangrijke internationale ontwikkelingen voorgedaan, zoals het OESO/G20 BEPS-project, de publicatie van het OESO-Modelverdrag 2017 en het Multilaterale Instrument (MLI), alsmede de publicatie van het VN-Modelverdrag 2017. In dit artikel ga ik in op de gevolgen van deze internationale ontwikkelingen voor het Nederlandse fiscale verdragsbeleid, zoals het tegengaan van misbruik van belastingverdragen, het OESO-Modelverdrag 2017, de afwijkingen daarvan en aanvullingen daarop in het Nederlandse fiscale verdragsbeleid, de betekenis van het VN-Modelverdrag voor het Nederlandse fiscale verdragsbeleid, en het (niet-)sluiten van bilaterale belastingverdragen met ontwikkelingslanden en laagbelastende en niet-coöperatieve landen. Ook besteed ik aandacht aan de gevolgen voor het Nederlandse fiscale verdragsbeleid van de invoering, per 1 januari 2021, van een conditionele bronbelasting op rente- en royaltybetalingen naar laagbelastende en niet-coöperatieve jurisdicties en in misbruiksituaties. Het grote aantal behandelde onderwerpen in de NFV 2020 noopt tot het maken van keuzes bij het becommentariëren daarvan. Elke keuze is persoonlijk en arbitrair. Elke andere keuze was zonder meer verdedigbaar geweest.

2. Algemeen

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Wetsartikelen
Auteur(s)
dr. mr. M. van Dun
PwC/Universiteit van Amsterdam
NLF-nummer
NLF-W 2020/8
Judoreg
NFB3520
Publicatiedatum
17 juni 2020
bwbr0002515&artikel=11

Naar de bovenkant van de pagina