Direct naar content gaan

Samenvatting

Naar aanleiding van een controle stelt de Inspecteur dat twee auto’s van X (bv; belanghebbende) niet meer aan alle fiscale inrichtingseisen voor een bestelauto voldoen. Hij heeft de auto’s daarom fiscaal aangemerkt als personenauto's en het daarvoor geldende tarief voor de MRB toegepast.

De in verband hiermee opgelegde naheffingsaanslagen zijn bij Hof Den Bosch in hoger beroep niet meer in geschil. In geschil zijn de opgelegde (100%-)boetes van elk € 1.956.

Het Hof bevestigt het oordeel van Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de boetes passend en geboden zijn.

De Inspecteur heeft gesteld dat de boetes door een wijziging van paragraaf 34 BBBB per 1 juli 2023 moeten worden verlaagd tot 50% van de nageheven belasting. Dit betekent dat de boetes moeten worden verminderd tot elk € 978. Deze boetes moeten vervolgens nog worden verminderd met de door de Rechtbank toegepaste vermindering van 15% in verband met undue delay, zodat de boetes worden vastgesteld op elk € 831.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
8 mei 2024
Rolnummer
23/828; 23/829
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:1593
NLF-nummer
NLF 2024/1336
Aflevering
4 juni 2024
bwbr0002320&artikel=67c,bwbr0002320&artikel=67c,bwbr0006324&artikel=37,bwbr0006324&artikel=37

Naar de bovenkant van de pagina