Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(67)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(3)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)

Na een boekenonderzoek heeft de Inspecteur bij X (belanghebbende) een bijtelling privégebruik auto in aanmerking genomen (navorderingsaanslag IB/PVV 2013 en aanslag IB/PVV 2014) in verband met een door A (bv) aan X ter beschikking gestelde auto. De Inspecteur stelt dat de auto door A aan X ter beschikking is gesteld gedurende de periode 7 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. X heeft daartegenover gesteld dat aan hem op 7 oktober 2013 de juridische dan wel economische eigendom van de auto is geleverd, zodat geen sprake kan zijn van ter beschikking stellen in de zin van artikel 13bis Wet LB 1964. Hij maakt dit echter niet aannemelijk. De bijtelling is terecht in aanmerking genomen.


Hof Arnhem-Leeuwarden acht het aannemelijk dat X, die werkzaam is in de autobranche, bekend is met de regels omtrent de bijtelling privégebruik. X heeft aangevoerd dat hij bewust geen privégebruik auto heeft aangegeven. Door dit te doen zonder te onderzoeken of aannemelijk was of hij de juridische of economische eigendom van de auto had, heeft X bewust de aanmerkelijke kans genomen dat daardoor te weinig belasting zou worden geheven. Het Hof neemt hierbij in aanmerking dat X de aangifte IB/PVV 2013 op 29 april 2015 heeft ingediend, terwijl de doorbelasting van door A gedragen kosten aan X, pas op 8 juni 2017 heeft plaatsgevonden, derhalve na de aankondiging van het boekenonderzoek op 20 februari 2017. De vergrijpboete van € 1.745 (jaar 2013) blijft in stand.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2013-2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
2 november 2021
Rolnummer
20/00722;20/00723
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:10285
NLF-nummer
NLF 2021/2225
Aflevering
25 november 2021
bwbr0002471&artikel=13bis

X