Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van een rapport van de Landelijke Cliëntenraad genaamd ‘Signaal Vrijwilligersvergoeding’.

Volgens de staatssecretaris kunnen voor de betaling van vergoedingen aan vrijwilligers in feite drie verschillende methoden gehanteerd worden:

 1. Vergoeding op basis van de forfaitaire kostenvergoedingsregeling (‘vrijwilligersregeling’); als deze vergoeding blijft binnen de gestelde maxima (€ 1.900 per jaar, € 190 per maand en € 5 per uur indien er een uurvergoeding is afgesproken) wordt aangenomen dat deze vergoeding wordt betaald ter dekking van kosten in het kader van het vrijwilligerswerk en is deze onbelast.
 2. De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor gemaakte kosten die afdoende kan worden onderbouwd (bijvoorbeeld aan de hand van betalingsbewijzen). Deze kostenvergoeding is per definitie (zonder maximum) onbelast.
 3. Een combinatie van beide regelingen waarbij naast de vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten ook de forfaitaire kostenvergoedingsregeling wordt toegepast. Hierbij is feitelijk sprake van het dubbel vergoeden van kosten en als de maxima van de vrijwilligersregeling worden overschreden sprake van belast inkomen.

Deze derde variant zorgt voor problemen in de praktijk. In deze variant kan het namelijk voorkomen dat, indien het gezamenlijke bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding en de werkelijke kostenvergoeding meer bedraagt dan de normbedragen, de totale vergoeding als belast inkomen wordt aangemerkt.

Ook kunnen vrijwilligers te maken krijgen met een bijbetaling in de inkomstenbelasting omdat zij van meerdere vrijwilligersorganisaties een vergoeding ontvangen en de totale vergoeding die zij ontvangen voor het vrijwilligerswerk de normbedragen overschrijdt. Dit is echter niet specifiek voor de vrijwilligersregeling, maar is een gevolg van de algemene systematiek van de loonheffingen.

De staatssecretaris geeft voorts aan dat de fiscale vrijwilligersregeling juist bedoeld is om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties tegemoet te komen in complexiteit en administratieve lasten. Het afschaffen van de forfaitaire bedragen, zodat alleen werkelijke kosten vergoed kunnen worden, acht het kabinet ongewenst.

Betere voorlichting over de vrijwilligersregeling en uitleg van de doelstelling kan onduidelijkheid wegnemen. Een aanpassing van de regeling acht het kabinet op dit moment echter ongewenst en onnodig.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2023
Instantie
MvF
Datum instantie
10 maart 2023
Rolnummer
2023Z00020
NLF-nummer
NLF 2023/0564
Aflevering
16 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina