Direct naar content gaan

Samenvatting

De gemeente X (belanghebbende) heeft voor de jaren 2015 tot en met 2019 de omzetbelasting die drukt op de kosten van het gescheiden inzamelen of het inzamelen en nascheiden van verpakkingsmaterialen uit huishoudelijk afval, het eventueel sorteren van de ingezamelde verpakkingsmaterialen en het registreren van het ingezamelde verpakkingsmateriaal in aanmerking laten komen voor een bijdrage uit de Wet BCF. Deze bijdragen uit het BCF zijn van X teruggevorderd. Daarbij is tevens belastingrente in rekening gebracht. X heeft beroep ingesteld. Het beroep is gelijktijdig behandeld met de beroepen van andere gemeenten waar dezelfde kwestie speelt (zie onder meer Rechtbank Den Haag 30 december 2021, 21/5061 e.a., ECLI:NL:RBDHA:2021:15985, NLF 2022/0556).

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het bezwaar inzake het jaar 2015 terecht niet-ontvankelijk is verklaard. De termijnoverschrijding is niet verschoonbaar. Van een publiekrechtelijk lichaam zoals X mag worden verwacht dat de binnenkomende post regelmatig wordt gecontroleerd en op juiste wijze wordt verwerkt, ook wanneer door bijzondere omstandigheden haar medewerkers thuiswerken. De beperkingen in verband met corona doen zich al voor sinds maart 2020 zodat X ruim vóór december 2020 in dat kader eventuele maatregelen had kunnen treffen.

De Rechtbank oordeelt verder dat sprake is van een economische activiteit als bedoeld in artikel 9 Btw-richtlijn en dat X met betrekking tot de in geding zijnde activiteiten niet handelt als overheid. Zij heeft daarom ten onrechte voor deze activiteiten aanspraak gemaakt op een bijdrage uit de Wet BCF. Van gewekt vertrouwen is geen sprake. De terugvorderingsbeschikkingen blijven daarom in stand.

Verder oordeelt de Rechtbank dat terecht belastingrente aan X in rekening is gebracht.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2015-2019
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
30 december 2021
Rolnummer
21/5143; 21/5144; 21/5145; 21/5147; 21/5149
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2021:15990
Auteur(s)
Axel Spiessens
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2022/0671
Aflevering
7 april 2022
Judoreg
NFB4927
bwbr0002629&artikel=7&lid=3,bwbr0003245&artikel=10.21,bwbr0003245&artikel=10.22,bwbr0003245&artikel=9.5.2,bwbr0003245&artikel=10.21,bwbr0003245&artikel=10.22,bwbr0003245&artikel=9.5.2,celex32006l0112&artikel=9,celex32006l0112&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina