Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is in 2001 verhuisd van Nederland naar Duitsland en woont sinds 2005 in de Verenigde Staten. In 2015 heeft de Inspecteur een ambtshalve aanslag IB/PVV voor 2013 opgelegd, inclusief belastingrente en een verzuimboete, en deze verstuurd naar het laatst bekende adres in Duitsland.

In 2020 maakte X bezwaar tegen deze aanslag, maar de Inspecteur verklaarde dit bezwaar niet-ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de aanslag niet op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. De zaak was teruggewezen naar de Inspecteur.

Hof Den Bosch oordeelt in hoger beroep dat de Inspecteur de aanslag en de bijbehorende beschikkingen correct heeft verstuurd naar het adres in Duitsland en dat het bezwaar te laat is ingediend. Echter, het Hof acht de termijnoverschrijding verschoonbaar vanwege geringe verwijtbaarheid van X.

Het hoger beroep van de Inspecteur is ongegrond. De uitspraak van de Rechtbank wordt met verbetering van gronden bevestigd.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
19 juni 2024
Rolnummer
23/9
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:2012
NLF-nummer
NLF 2024/1523
Aflevering
25 juni 2024
bwbr0005537&artikel=6:11,bwbr0005537&artikel=6:11

Naar de bovenkant van de pagina