Direct naar content gaan

Samenvatting

Accountantskantoor Z heeft namens X (belanghebbende) op 25 juli 2022 de aangifte omzetbelasting ingediend over het tweede kwartaal 2022. Volgens deze aangifte moest zij € 138.880 aan omzetbelasting betalen. X heeft op 29 juli 2022 € 1.752 voldaan op basis van een aan haar verstrekte onjuiste versie van de aangifte.

Aan X is een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd voor het niet (tijdig) voldane bedrag van € 137.128. Daarbij is een verzuimboete opgelegd van € 4.113. X heeft het volledige bedrag van de naheffingsaanslag omzetbelasting (inclusief boete) voldaan.

X heeft beroep ingesteld inzake de boete.

De omstandigheid dat als gevolg van een fout in het softwaresysteem van de accountant de correcte aangifte naar de Inspecteur is verzonden zonder dat X hiervan wist en dat zij de volgens die aangifte verschuldigde omzetbelasting als gevolg daarvan niet tijdig heeft voldaan ligt in de risicosfeer van X en moet voor haar rekening blijven. Aangezien geen sprake is van afwezigheid van alle schuld is de betaalverzuimboete in beginsel terecht opgelegd.

Volgens Rechtbank Noord-Holland valt X echter maar beperkt een verwijt te maken. De Rechtbank kan zich goed indenken dat haar bestuurder (die het betalen van de verschuldigde omzetbelasting verzorgt) door persoonlijke omstandigheden (complicaties in de zwangerschap van zijn dochter en een brand in het bedrijfspand) er niet alert op was dat de volgens de onjuiste aangifte te betalen omzetbelasting niet aansloot bij een omzet waarin ook de incidentele opbrengst van de verkoop van vastgoed was begrepen, juist vanwege het feit dat de accountant niet eerder vergelijkbare fouten had gemaakt.

Nu voorts uit de feiten blijkt dat X ten volle bereid is om tijdig en correct aan haar belastingverplichtingen te voldoen, schiet het opleggen van een verzuimboete als prikkel tot regelconform gedrag zijn doel volledig voorbij. De Rechtbank vermindert de boete daarom tot nihil.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2e kwartaal 2022
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
5 maart 2024
Rolnummer
23/771
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2024:2834
Auteur(s)
mr. M.F. Kossen
Radboud Universiteit Nijmegen
NLF-nummer
NLF 2024/1076
Aflevering
7 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6375
bwbr0002320&artikel=67a,bwbr0002320&artikel=67a

Naar de bovenkant van de pagina