Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Met dit conceptwijzigingsbesluit wordt het toevoegen van twee grondslagen aan het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken voorbereid. Voor twee situaties wordt voor bestuursorganen toegang tot gegevens in de Landelijke Voorziening WOZ mogelijk gemaakt.

De eerste situatie betreft de uitvoering van de specifieke uitkering in het kader van de lokale aanpak isolatie. In de lokale aanpak isolatie kunnen gemeenten (financiƫle) ondersteuning bieden aan eigenaren van woningen met een lage WOZ-waarde. Voor de uitvoering van de lokale aanpak is gebleken dat voor het voldoen aan deze voorwaarde, toegang tot gegevens uit de landelijke voorziening wenselijk is.

De tweede situatie betreft het wettelijk verplicht kostenverhaal dat nodig is bij het toelaten van nieuwe bouwactiviteiten of bij wijziging van het gebruik van grond. Ook hiervoor hebben bestuursorganen toegang tot gegevens uit de landelijke voorziening nodig.

De sluitingsdatum van deze internetconsultatie is op 2 mei 2024.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
3 april 2024
NLF-nummer
NLF 2024/0851
Aflevering
9 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina