Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) is in 2021 gestopt met zijn agrarisch bedrijf, een varkenshouderij, om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

Hij heeft met betrekking tot zijn perceel bij de gemeente Gemert-Bakel een aanvraag ingediend tot het wijzigen van het bestemmingsplan van agrarisch bedrijf naar wonen. De gemeente heeft hiervoor een aanslag leges opgelegd ter hoogte van € 5.356.

De gemeente heeft subsidie aangevraagd ter uitvoering van de werkzaamheden die zij verricht in het kader van de sanering van varkenshouderijen binnen haar gemeente. X voert in deze procedure aan dat de Heffingsambtenaar in het kader van de uitvoeringsregeling een bedrag van € 25.000 zal ontvangen van het Rijk. Hij vindt het daarom onredelijk dat de Heffingsambtenaar de aanslag leges in dit geval aan hem heeft opgelegd.

Rechtbank Oost-Brabant acht de heffing niet in strijd met een wetsbepaling of een algemeen rechtsbeginsel. Het feit dat de gemeente mogelijk ook subsidie ontvangt in het kader van werkzaamheden ter uitvoering van de saneringsregeling, maakt het niet onredelijk om leges te heffen van X. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt voorts verworpen.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum instantie
9 februari 2024
Rolnummer
22/2698
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2024:453
NLF-nummer
NLF 2024/0775
Aflevering
26 maart 2024

Naar de bovenkant van de pagina