Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft in 2009 twee woningen gekocht (hierna: adres A) in een voormalig hofje. Hij wil overgaan tot sloop en tot nieuwbouw van één woning. De Inspecteur heeft de door X voor de jaren 2013 tot en met 2015 voor adres A in aftrek gebrachte hypotheekrente gecorrigeerd.

In geschil is of adres A voor deze jaren als woning in aanbouw als bedoeld in artikel 3.111, lid 3, Wet IB 2001 kan worden aangemerkt.

Ter zitting van Hof Den Haag heeft de Inspecteur zich nader op het standpunt gesteld dat het moment van aanvang van sloopwerkzaamheden gezien kan worden als een feitelijke werkzaamheid en dat, gelet op het besluit van 26 november 2014 (BLKB2014/1947M), vanaf zes maanden voorafgaand aan de start van de sloopwerkzaamheden sprake is van een woning in aanbouw. Vast staat dat de sloopwerkzaamheden van start zijn gegaan op 6 juli 2015 zodat de rente vanaf 6 januari 2015 als aftrekbare eigenwoningrente heeft te gelden. Om praktische redenen heeft de Inspecteur ermee ingestemd dat de rente vanaf 1 januari 2015 in aftrek kan worden gebracht. Het Hof volgt het eensluidende standpunt van partijen ten aanzien van de periode van 1 januari 2015 tot 6 juli 2015. De aanslag IB/PVV 2015 wordt dienovereenkomstig verminderd.

X heeft volgens het Hof niet aannemelijk gemaakt dat in de jaren 2013 en 2014 voldoende concrete stappen zijn gezet op grond waarvan naar redelijke verwachting valt aan te nemen dat de bouwkundige werkzaamheden binnen afzienbare tijd zouden beginnen. Voor de jaren 2013 en 2014 is geen sprake van een woning in aanbouw voor de eigenwoningregeling. Dit brengt mee dat de rente van de geldlening die is aangegaan ter verwerving van adres A voor de jaren 2013 en 2014 niet in aftrek kan komen.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2013-2015
Instantie
Hof Den Haag
Datum instantie
14 juni 2022
Rolnummer
21/00829; 21/00830; 21/00831
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2022:1040
NLF-nummer
NLF 2022/1391
Aflevering
21 juli 2022
bwbr0011353&artikel=3.111&lid=3,bwbr0011353&artikel=3.111&lid=3,bwbr0011353&artikel=3.120,bwbr0011353&artikel=3.120

Naar de bovenkant van de pagina