Direct naar content gaan

Samenvatting

De wetgever heeft voorgesteld om per 2023 de belastingrenteregeling aan te passen, hetgeen tot doel heeft de hardheid van de huidige regeling te verzachten. Een welkome aanpassing maar het kan beter, aldus Sanne Verhage en Roxana Bos-Schepers. Vanuit het doel en de strekking van de belastingrenteregeling bespreken zij in hoeverre pijnpunten en onevenwichtigheden van de huidige regeling worden weggenomen en geven ze aanbevelingen. De auteurs pleiten voor een integraal nieuwe renteregeling met de compensatiegedachte als uitgangspunt.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Eind mei 2022 is de Fiscale verzamelwet 2023 verschenen waarin de voorgenomen fiscale wetgevingsplannen voor de komende tijd bekend zijn gemaakt in aanloop naar Prinsjesdag. Een van de voorgenomen plannen betreft een tweetal aanpassingen van de belastingrenteregeling die tot doel hebben de hardheid van de huidige regeling te verzachten. Het betreft de introductie van:

  1. een rentestop voor aangiftebelastingen indien de Inspecteur te lang doet over het vaststellen en opleggen van naheffingsaanslagen; en
  2. een mogelijkheid voor de Inspecteur om belastingrente te verminderen in situaties waarin het te betalen bedrag aan belasting reeds was geheven.

De aanpassingen komen bijna tien jaar na de invoering van de belastingregeling per 1 januari 2013. Tot in ieder geval 8 december 2017 vond de matiging van belastingrente reeds plaats op basis van beleid van de fiscus. Een onderzoek naar de belastingrenteregeling, uitgevoerd door het ministerie van Financiën resulterend in een rapport verschenen in juli 2018, vormde eerder geen aanleiding om de regeling op deze punten aan te passen. Tevens was kritiek in de literatuur sinds de invoering vanaf 2013 geen reden voor de wetgever om in actie te komen tot mei eerder dit jaar. In het huidige wetsvoorstel erkent de wetgever dat de huidige belastingrenteregeling kan leiden tot situaties die (zeer) indruisen tegen het rechtvaardigheidsgevoel en ook niet passen bij de verzuimgedachte die aan de belastingrenteregeling ten grondslag ligt.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Wetsartikelen
NLF-nummer
NLF-W 2022/24
Judoreg
NFB5270
Publicatiedatum
13 oktober 2022
bwbr0002320&artikel=30f,bwbr0002320&artikel=30fb,bwbr0002320&artikel=30fc,bwbr0002320&artikel=30g,bwbr0002320&artikel=30ia

Naar de bovenkant van de pagina