Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) is sinds 1 juli 2013 in dienstbetrekking bij een naar Cypriotisch recht opgerichte vennootschap. X is één van de bestuurders van de vennootschap.

In geschil is een aan X opgelegde navorderingsaanslag IB/PVV 2017 en aanslag IB/PVV 2018. De Inspecteur heeft correcties aangebracht wegens de geclaimde aftrek elders belast loon (2017 en 2018), een bijtelling privégebruik auto (2018) en een winstbijtelling (2018).

Ter zitting is gebleken dat de vermeende winstuitdeling in ieder geval niet in 2018 heeft plaatsgevonden. Deze correctie is daarmee geen onderdeel meer van de rechtsstrijd in deze procedure en komt te vervallen.

De Inspecteur is voor het jaar 2017 bevoegd om na te vorderen omdat sprake is van een kenbare fout zoals bedoeld in artikel 16, lid 2, onderdeel c, AWR, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Vast staat dat X in 2017 dertien dagen op Cyprus verbleef en in 2018 acht dagen. X heeft geen stukken overgelegd waaruit volgt dat hij in 2017 en/of 2018 in Cyprus belasting heeft betaald ter zake van door hem aldaar verrichte arbeid. Mitsdien heeft X in beide jaren op grond van het BvdB 2001 geen recht op een aftrek wegens elders belast loon. De stelling van X dat op basis van gewekt vertrouwen niettemin recht op aftrek bestaat, wordt door de Rechtbank verworpen.

Ook blijft de bijtelling privégebruik auto in stand. Nederland kan heffen, ondanks dat de auto door een Cypriotische vennootschap ter beschikking is gesteld omdat het loon van de vennootschap – en dus ook de bijtelling privégebruik auto – in Nederland belast is.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017-2018
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
16 mei 2024
Rolnummer
22/6074; 22/6075
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:3270
NLF-nummer
NLF 2024/1330
Aflevering
4 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina