Direct naar content gaan

Samenvatting

Met de wijzigingen van artikel 1.4, lid 2, Belastingregeling voor Nederland (BRN) is geen inhoudelijke wijziging beoogd. In de Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (Stb. 2021, 653), die op 1 januari 2022 in werking is getreden, is lid 3 tot en met 10, artikel 2, Wet VpB 1969 vernummerd tot lid 4 tot en met 11 van dat artikel. De vernummering is abusievelijk nog niet verwerkt in de verwijzingen die zijn opgenomen in artikel 1.4, lid 2, onderdeel c en d, BRN. Die verwijzingen worden thans hersteld.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022, te weten de datum waarop de incorrecte verwijzingen zijn ontstaan.

In de BRN is geregeld wanneer in Caribisch Nederland en wanneer in Nederland over het inkomen belasting mag worden geheven.

Metadata

Rubriek(en)
Heffingen Caribisch Koninkrijk
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
9 april 2024
Rolnummer
2024-0000219900
NLF-nummer
NLF 2024/0955
Aflevering
16 april 2024
bwbr0002672&artikel=2,bwbr0002672&artikel=2

Naar de bovenkant van de pagina