Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft € 551 aan BPM betaald voor een uit de VS ingevoerde BMW 328i. Bij de aangifte voegde hij een taxatierapport, dat een schade van € 13.500 vermeldde. De Inspecteur liet een hertaxatie uitvoeren, die geen schade constateerde en stelde de BPM vast op € 5.689, resulterend in een naheffing van € 5.138. Rechtbank Zeeland-West-Brabant verminderde deze naheffing tot € 4.631 op basis van de afschrijvingstabel, veroordeelde de Inspecteur en de minister tot vergoeding van immateriële schade en proceskosten, en gelastte de terugbetaling van het griffierecht.

Tegen dit oordeel heeft X hoger beroep ingesteld bij Hof Den Bosch.

Het Hof oordeelt dat de handelsinkoopwaarde volgens de koerslijst Eurotaxglass’s zuiverder is dan een benadering op basis van vraagprijzen, zoals X voorstaat. Het Hof acht waterschade aannemelijk en bepaalt de daarmee verband houdende schade in goede justitie. Er is geen reden voor een waardevermindering in verband met afwijkende USA-specificaties. De verschuldigde BPM wordt vastgesteld op een te betalen bedrag van € 3.014. De beschikking belastingrente wordt evenredig verminderd.

Verder moet de Inspecteur het betaalde griffierecht voor de behandeling van het hoger beroep bij het Hof van € 274 vergoeden en wordt hij veroordeeld in de kosten van het geding bij het Hof van € 1.750.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
1 mei 2024
Rolnummer
23/704
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:1535
NLF-nummer
NLF 2024/1274
Aflevering
28 mei 2024
bwbr0005806&artikel=10,bwbr0005806&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina