Direct naar content gaan

Samenvatting

De belasting- en invorderingsrente (hierna: BIR) bij belastingen en toeslagen is de laatste jaren aan veranderingen onderhevig geweest. Onder andere de wijze van vaststelling van de rentepercentages is meerdere keren gewijzigd. Per juli 2023 zijn bovendien de systematiek en hoogte van de belastingrente voor belastingen en toeslagen van elkaar losgekoppeld. Deze veranderingen hebben, zoals ook door de Afdeling advisering van de Raad van State opgemerkt, geleid tot een gefragmenteerde aanpak bij het vaststellen van de BIR.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft daarbij een oproep gedaan om te komen met een passende motivering en een integrale toekomstvisie aangaande het hanteren van de BIR. Ook is zowel vanuit de politiek als de samenleving kritiek geuit op de hoogte van sommige van de rentepercentages.

In het nader rapport bij het Eindejaarsbesluit 2023 is toegezegd dat gewerkt zou worden aan een integrale beleidsvisie voor het vaststellen van de rentepercentages voor de BIR en deze voor het zomerreces 2024 aan de Tweede Kamer aan te bieden. Bovendien is toegezegd te werken aan een verdere uitwerking van de belastingrentesystematiek voor toeslagen en een passende motivering daarbij.

Deze Kamerbrief bevat een uitwerking van deze toezeggingen. In de brief worden de beleidsopties weergegeven, zoals uitgewerkt onderĀ het demissionaire kabinet.

Gelet op de demissionaire status van het kabinet worden er geen keuzes gemaakt voor de aanpassing van de BIR-systematiek. Definitieve keuzes met betrekking tot de BIR worden aan het nieuwe kabinet gelaten.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Invordering
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
27 juni 2024
Rolnummer
2024-0000364987
NLF-nummer
NLF 2024/1594
Aflevering
2 juli 2024
bwbr0002320&artikel=30f,bwbr0002320&artikel=30f,bwbr0004770&artikel=31a,bwbr0004770&artikel=31a

Naar de bovenkant van de pagina