Direct naar content gaan

Samenvatting

De aandelen in Ltd. 1 zijn volledig eigendom van een bv die tot een groep Nederlandse vennootschappen behoort. Op 19 oktober 2010 heeft Ltd. 1, door middel van een trust agreement naar Canadees recht, bij X (Canada, belanghebbende) een pensioenregeling ingesteld voor haar werknemers. In de onderhavige jaren (2013, 2014 en 2015) had de pensioenregeling één begunstigde. Op basis van de trust agreement werden trustee 1, trustee 2 en trustee 3 alle trustee van X.

De vraag is of X kwalificeert als een lichaam als bedoeld in artikel 10, lid 3, Wet DB 1965 en derhalve aanspraak kan maken op teruggave van dividendbelasting. Artikel 10 Wet DB 1965 is geschreven voor, kort gezegd, niet aan vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen en lichamen die een opbrengst ontvangen waarop Nederlandse dividendbelasting is ingehouden.

Volgens de Inspecteur is dat niet het geval. Daarom heeft hij aan X ter zake van eerdere teruggaven van dividendbelasting naheffingsaanslagen opgelegd voor de onderhavige jaren, samen met beschikkingen belastingrente, en deze worden door Rechtbank Zeeland-West-Brabant gehandhaafd.

X heeft volgens de Rechtbank geen bewijsstukken overgelegd om te bewijzen dat hij recht had op teruggave van dividendbelasting en is niet aan te merken als een vrijgesteld pensioenfonds, omdat zijn activiteiten normaal vermogensbeheer te boven gingen en commercieel van aard waren.

Het beroep op drukvergelijking faalt, omdat X geen inzicht heeft gegeven in de rechten van de pensioengerechtigden en geen bewijs heeft geleverd voor zijn stelling.

De Rechtbank kent X wel een immateriële schadevergoeding van € 1.250 toe wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Metadata

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2013 t/m 2015
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
13 juni 2024
Rolnummer
20/9811; 20/9812; 20/9814; 20/9815; 20/9816; 20/9817; 20/9818; 21/1708; 1/1709; 21/1710; 21/2031; 21/2032
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:4015
NLF-nummer
NLF 2024/1612
Aflevering
2 juli 2024
bwbr0002320&artikel=20,bwbr0002320&artikel=20,bwbr0002515&artikel=10&lid=3,bwbr0002515&artikel=10&lid=3,bwbr0002672&artikel=5,bwbr0002672&artikel=5,bwbv0001506&artikel=63,bwbv0001506&artikel=63

Naar de bovenkant van de pagina