Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) houdt zich bezig met de vervaardiging van en handel in onder meer petrochemische producten en andere organische basischemicaliën.

Aan X is een utb opgelegd omdat X de hoeveelheid goederen die zij met haar vergunning onder de douaneregeling actieve veredeling mocht brengen had overschreden. Met de plaatsingsaangifte van 28 april 2016 werd de maximale hoeveelheid van 30.000 MT bereikt, waardoor voor de goederen van de daarna ingediende plaatsingsaangiften (in totaal 20.672.068 kg) douaneschulden waren ontstaan voor een bedrag van in totaal € 1.059.762.

In geschil is of de utb terecht aan X is uitgereikt, meer in het bijzonder is in geschil of het overschrijden van de hoeveelheid veredelingsgoederen die in de vergunning staat genoemd leidt tot een douaneschuld.

Van deze Rechtbank (Noord-Holland) en Hof Amsterdam bestaat bestendige rechtspraak over de gevolgen van overschrijding van de hoeveelheid te veredelen goederen waarvoor een vergunning is verleend (zie onder andere de uitspraken van Rechtbank Noord-Holland van 4 mei 2022, 19/3115, ECLI:NL:RBNHO:2022:4261, r.o. 26 (en in hoger beroep Hof Amsterdam 27 juni 2023, 22/00420 e.a., ECLI:NL:GHAMS:2023:1825, NLF 2023/1816, r.o. 4.10) en van 7 december 2023, 21/3421, ECLI:NL:RBNHO:2023:12668, r.o. 18). De Rechtbank ziet in het onderhavige geval geen aanleiding van deze bestendige rechtspraak af te wijken.

De Inspecteur heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat voor de hoeveelheid die boven de vergunde 30.000 MT onder de vergunning is aangegeven douaneschulden zijn ontstaan. X betoogt tevergeefs dat de douaneschulden teniet zijn gegaan.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2016 e.v.
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
28 maart 2024
Rolnummer
21/3940
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2024:2773
NLF-nummer
NLF 2024/1005
Aflevering
23 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina