Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De activiteiten van X (belanghebbende) bestaan uit de opslag en distributie van onder meer accijnsgoederen. X beschikt in Nederland over een vergunning voor een accijnsgoederenplaats. Aan X is ter zake van 22 zendingen een naheffingsaanslag accijns van € 1.536.653,53 opgelegd.

Niet in geschil is dat de accijnsgoederen niet bij de geadresseerde in Italië zijn aangekomen, dat sprake is van valse afmeldingen en dat vóór de valse afmelding geen onregelmatigheden tijdens de overbrenging van de betreffende accijnsgoederen zijn geconstateerd.

Uit het feit dat de accijnsgoederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen volgt in beginsel op grond van artikel 2c, lid 3, Wet Accijns dat Nederland heffingsbevoegd is. De Inspecteur heeft, voordat hij tot naheffing is overgegaan, X in de gelegenheid gesteld om het in artikel 2c, lid 4, Wet Accijns bedoelde bewijs te leveren van de plaats waar de onregelmatigheid heeft plaatsgevonden. X heeft niet binnen de daarvoor bepaalde termijn dergelijk bewijs geleverd. Met na afloop van die termijn geleverd bewijs over de plaats van een onregelmatigheid in een andere lidstaat kan geen rekening worden gehouden bij het beoordelen van de heffingsbevoegdheid van de Inspecteur.

Hof Den Bosch mag zich dan ook niet meer buigen over de vraag of X met de nadien, in (hoger) beroep, overgelegde stukken heeft bewezen dat de onregelmatigheid buiten Nederland heeft plaatsgevonden en evenmin mag het Hof zich nog buigen over door de Inspecteur nadien, in (hoger) beroep, – deels ten onrechte – overgelegde stukken op basis waarvan X stelt dat de Inspecteur niet heffingsbevoegd zou zijn.

Evenals in eerste instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant laat het Hof de naheffingsaanslag in stand.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Belastingtijdvak
2014-2015
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
8 maart 2023
Rolnummer
21/00244
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2023:782
NLF-nummer
NLF 2024/1007
Aflevering
23 april 2024
bwbr0005251&artikel=2c,bwbr0005251&artikel=2c

Naar de bovenkant van de pagina