Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In deze verzetzaak is in geschil of het hoger beroep van X (belanghebbende) al dan niet terecht niet-ontvankelijk is verklaard wegens overschrijding van de beroepstermijn.

Bij de beantwoording van de vraag of redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat X in verzuim is geweest, stelt Hof Amsterdam voorop dat X ter behartiging van zijn (fiscale) belangen en het instellen van hoger beroep hulp heeft ingeschakeld van stichting A, dat hem door een maatschappelijk werker van stichting A is medegedeeld te reageren voor 5 oktober 2018 (te laat) en dat van X een hogerberoepschrift is ontvangen op 3 oktober 2018 (eveneens te laat). Gelet op deze gang van zaken acht het Hof de termijnoverschrijding verschoonbaar. De oorzaak ervan valt in redelijkheid niet aan X, de indiener van het hogerberoepschrift, toe te rekenen. Het Hof is van oordeel dat X niet behoefde te twijfelen aan de juistheid van de hiervoor gemelde mededeling van de maatschappelijk werker over het aflopen van de termijn. X is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep. Het verzet wordt gegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
11 juli 2019
Rolnummer
18/00568
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2019:2573
NLF-nummer
NLF 2019/1782
Aflevering
1 augustus 2019

Naar de bovenkant van de pagina