Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) heeft met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een DBFM-overeenkomst (design, build, finance and maintain) gesloten voor het ontwerpen, bouwen, financieren en beschikbaar houden van de HSL-Zuid.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden factureert X zogenoemde beschikbaarheidsvergoedingen met omzetbelasting aan het ministerie. Deze vergoedingen worden betaald sinds 28 juli 2006, de datum waarop het zuidelijke deel van de HSL-Zuid beschikbaar werd gesteld.

De hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding wordt onder meer bepaald door de financiering van de aanleg van de HSL-Zuid door X, die bestaat uit leningen met een vast en met een variabel rentepercentage. Voor de afdekking van het renterisico zijn partijen een hedgeregeling overeengekomen, waarbij wordt gerekend met een vaste rente van 4,25%. Omdat de variabele rente in het derde kwartaal van 2017 lager was dan 4,25%, moest X het verschil betalen aan het ministerie (€ 9.113.990, vermeerderd met € 1.913.938 omzetbelasting).

X stelt dat de Hedging Adjustment Payment van € 9.113.990 een negatieve component is van de vergoeding voor de belaste handelingen die zij verricht op grond van de DBFM-overeenkomst.

Evenals Rechtbank Noord-Holland geeft Hof Amsterdam X in hoger beroep geen gelijk. De Hedging Adjustment Payment van € 9.113.990 is een uitvloeisel van een afzonderlijk in aanmerking te nemen afspraak ter afdekking van renterisico’s (net als een verzekeringsuitkering). De Hedging Adjustment Payment is niet de vergoeding voor enige handeling in de zin van de Wet OB 1968.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
3e kwartaal 2017
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
20 februari 2024
Rolnummer
23/216
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:635
Auteur(s)
prof. dr. S.B. Cornielje
PwC/ Vrije Universiteit
NLF-nummer
NLF 2024/0844
Aflevering
9 april 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6330

Naar de bovenkant van de pagina