Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De gemeente X (belanghebbende) is voor wat betreft kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons (PMD) vanaf 1 april 2020 overgegaan op het zogenoemde nascheidingsmodel. Dit model houdt in dat X zorgdraagt voor de inzameling van afval en haar afval aanbiedt bij een door of namens Stichting A gecontracteerde nascheider, al dan niet zijnde een samenwerkingsverband van gemeenten.

X heeft in 2020 van Stichting A vergoedingen ontvangen. In geschil is of X over de door haar van Stichting A ontvangen vergoedingen omzetbelasting verschuldigd is.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de vergoedingen rechtstreeks verband houden met de inzameling van het huishoudelijk verpakkingsafval. X verricht een dienst onder bezwarende titel als bedoeld in artikel 2, lid 1, onderdeel c, Btw-richtlijn. Volgens de Rechtbank zijn voorts geen omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan kan worden geoordeeld dat er geen sprake is van een economische activiteit.

X handelt met betrekking tot de in geding zijnde activiteiten niet als overheid in de zin van de btw-regelgeving. Er is sprake van een belaste dienst van X aan het verpakkend bedrijfsleven.

Het beroep op de verleggingsregeling faalt. Het gaat hier niet om een dienst aan een nascheider of afvalverwerker bestaande uit de levering van resten, afval, halffabrikaten van metaal en materialen voor hergebruik. Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
13 februari 2024
Rolnummer
23/1033
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2024:9246
NLF-nummer
NLF 2024/1514
Aflevering
25 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina