Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 11 april 2024 staat de verdere behandeling van het initiatiefwetsvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief gepland (36 128). In het kader daarvan zijn in de eerste termijn van de plenaire behandeling op 30 maart 2023 aan de staatssecretaris enkele vragen gesteld, die in deze Kamerbrief worden beantwoord. Dit initiatiefwetsvoorstel bevat na aanpassing door middel van twee nota’s van wijziging nog slechts twee maatregelen, namelijk het uitzonderen van aanmerkelijkbelangpakketten van minder dan 25% voor de BOR en het verlagen van de BOR-vrijstelling naar 25% met een maximum van € 1 miljoen.

De strekking van de antwoorden is dat het kabinet geen voorstander is van de maatregelen in het initiatiefwetsvoorstel gelet op de maatvoering.

In de brief wordt ook gewezen op de voorstellen die het kabinet voor de BOR heeft gedaan en nog gaat doen. Daarnaast wordt ook de internetconsultatie voor de BOR-maatregelen aangekondigd.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
9 april 2024
Rolnummer
36 128
NLF-nummer
NLF 2024/0932
Aflevering
16 april 2024
bwbr0002226&artikel=35b,bwbr0002226&artikel=35b,bwbr0002226&artikel=35c,bwbr0002226&artikel=35c

Naar de bovenkant van de pagina