Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2022, 24204) is een actualisatie van het besluit van 26 januari 2022, 2022-20850 (Stcrt. 2022, 3142).

Het onderdeel ‘Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld’ (onderdeel 3.5) is gewijzigd. Het is aangevuld met de mogelijkheid voor een langere betalingsregeling. Daarnaast is er de mogelijkheid om op verzoek in kwartaaltermijnen te betalen en een betaalpauze aan te vragen. De mogelijkheid om later aan te vangen met aflossen is vervallen. Het besluit van 26 januari 2022, 2022-20850 (Stcrt. 2022, 3142, NLF 2022/0291) is ingetrokken.

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. In dit beleidsbesluit geeft de staatssecretaris uitvoering aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen.

Dit besluit ziet op de volgende onderwerpen:

 • verschuldigdheid van, oninbare vorderingen en teruggaafverzoeken energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie;
 • uitstel van betaling van belastingschulden;
 • mededelingsplicht bodemrecht;
 • verklaring betaalgedrag;
 • melding betalingsonmacht;
 • G-rekening;
 • betalingsregeling voor de opgebouwde belastingschuld;
 • betalingsverzuimboeten;
 • urencriterium;
 • continuïteitsbijdragen zorglichamen;
 • zorgvrijstelling: werkzaamheden COVID-19 testen en COVID-19 Rijksvaccinatieprogramma;
 • verlenging overgangsregelingen zorg- en socialewerkbedrijflichamen;
 • herinvesteringsreserve: ruiming pelsdieren en overheidsingrijpen;
 • btw-tarief bij onlinediensten door sportscholen;
 • belastingrente en ‘hulp bij aangifte’ (aangifte 2019 en 2020);
 • uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies;
 • voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven.

De goedkeuringen zijn gebaseerd op een redelijke wetstoepassing gegeven de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis en waar nodig op artikel 62 tot en met 64 AWR.

De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
12 maart 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
13 september 2022
Rolnummer
2022-20850
NLF-nummer
NLF 2022/1874
Aflevering
22 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina