Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Heffingsambtenaar van de gemeente Uitgeest heeft aan X (belanghebbende) voor het jaar 2020 een aanslag forensenbelasting opgelegd ten bedrage van € 714.

X betoogt dat de aanslag met de helft dient te worden verminderd, omdat hij mede-eigenaar is van de woning waarop de aanslag betrekking heeft. Alleen X krijgt een aanslag, omdat de andere eigenaar in de gemeente Uitgeest ingeschreven staat. De aanslag kan niet worden verhaald op de andere eigenaar.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de aanslag naar het juiste bedrag aan X is opgelegd.

De belastingplicht in de forensenbelasting moet worden vastgesteld per persoon en niet per woning. Indien een gemeubileerde woning gemeenschappelijk eigendom is van meerdere eigenaren, kunnen zij allen belastingplichtig zijn voor de forensenbelasting, mits zij buiten de gemeente hun hoofdverblijf houden en ieder de woning meer dan 90 dagen voor zich of zijn gezin beschikbaar houdt. Omdat X buiten de gemeente zijn hoofdverblijf houdt en de mede-eigenaar van de woning binnen de gemeente, is enkel bij X de forensenbelasting geheven. Aan X kan worden toegegeven dat deze systematiek in zijn geval een verschil in behandeling veroorzaakt tussen hemzelf en de mede-eigenaar, maar dit verschil in behandeling is niet in strijd met het discriminatieverbod. De reden daarvoor is dat het verschil in behandeling gerechtvaardigd is, omdat gemeenten op grond van de Financiële-verhoudingswet voor inwoners een bijdrage uit het gemeentefonds krijgen, maar voor forensen niet.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
18 augustus 2022
Rolnummer
21/1087
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:7759
NLF-nummer
NLF 2022/1864
Aflevering
22 september 2022
bwbr0005416&artikel=223,bwbr0005416&artikel=223

Naar de bovenkant van de pagina