Direct naar content gaan

Samenvatting

A voldoet aan de voorwaarden om aangemerkt te worden als ingekomen werknemer. De aanvang van de tewerkstelling vond plaats op 1 januari 2023. Het verzoek om toepassing van de 30%-regeling is gedaan op 1 maart 2023. De beschikking voor de toepassing van de 30%-regeling wordt afgegeven op 1 juni 2023. De inhoudingsplichtige hanteert loontijdvakken van een maand.

Vragen
  1. In welk loontijdvak moet de keuze, bedoeld in artikel 31a, lid 17, Wet LB 1964 worden gemaakt?
  2. Kan een eenmaal gemaakte keuze door middel van een correctiebericht worden herzien?
Antwoorden
  1. De keuze voor de toepassing van de 30%-regeling moet worden gemaakt ter zake van het eerste loontijdvak van ieder kalenderjaar waarin de werknemer aan de voorwaarden voor de 30%-regeling voldoet en hem een vergoeding voor extraterritoriale kosten wordt toegekend. Op deze regel bestaat op grond van artikel 31a, lid 18, Wet LB 1964 een uitzondering voor de eerste vier maanden van de tewerkstelling als binnen deze vier maanden een verzoek tot toepassing van of voortgezette toepassing van de 30%-regeling wordt gedaan. Na deze periode moet een keuze worden gemaakt die geldt voor de rest van het kalenderjaar. De keuze moet in casu gemaakt worden ter zake van de maand mei 2023. In de maanden januari tot en met april 2023 kan maandelijks een keuze worden gemaakt.
  2. Nee, een gemaakte keuze kan niet worden herzien door middel van een correctiebericht.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
10 april 2024
Rolnummer
KG:041:2024:12
NLF-nummer
NLF 2024/0918
Aflevering
16 april 2024
bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=31a

Naar de bovenkant van de pagina