Direct naar content gaan

Samenvatting

X Holding (bv; belanghebbende) heeft de wraking verzocht van rechter E. Kouwenhoven van Rechtbank Den Haag in een zaak over gemeentelijke heffingen. Het wrakingsverzoek wordt afgewezen voor zover het is gericht tegen de rechter. Het betreffen procedurele beslissingen van de rechter die, gelet op het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, als zodanig nooit grond voor wraking kunnen vormen. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen verzet zich er ook tegen dat het ontbreken van een motivering van een beslissing, zoals hier aan de orde, grond kan vormen voor wraking. Verder ontbreken andere feiten of omstandigheden waaruit de wrakingskamer van Rechtbank Den Haag de vooringenomenheid van de rechter of de objectief gerechtvaardigde vrees daarvoor kan afleiden.

Het wrakingsverzoek voor zover het is gericht tegen de griffier is niet-ontvankelijk omdat geen sprake is van een wrakingsverzoek in de zin van artikel 8:15 Awb.

Gelet op meerdere recente wrakingsverzoeken door de gemachtigde, acht de wrakingskamer sprake van misbruik van het wrakingsmiddel. Een volgend wrakingsverzoek in de hoofdzaak dat wordt ingediend door gemachtigde namens X, wordt niet meer in behandeling genomen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
30 mei 2024
Rolnummer
C/09/666209/KG RK 24-709
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2024:8500
NLF-nummer
NLF 2024/1387
Aflevering
11 juni 2024
bwbr0005537&artikel=8:15,bwbr0005537&artikel=8:15

Naar de bovenkant van de pagina