Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Adient-groep is een wereldwijde leverancier voor de grootste fabrikanten in de automobielindustrie. Met het oog op de in Roemenië verrichte werkzaamheden heeft Adient Ltd. & Co. KG (Duitsland) (hierna: X) zich in Roemenië rechtstreeks voor btw-doeleinden geregistreerd en heeft zij een btw-code toegewezen gekregen die deze onderneming gebruikt om belastbare handelingen op het grondgebied van Roemenië te verrichten. Adient is van mening dat de plaats van verrichting de plaats is waar X is gevestigd, namelijk in Duitsland.

De Roemeense belastingdienst stelt zich echter op het standpunt dat er sprake is van een vaste inrichting in Roemenië en dat aldaar btw verschuldigd is.

De vraag is of de Btw-richtlijn en Uitvoeringsverordening 282/2011 zich tegen de praktijk van de nationale belastingdienst verzetten om een onafhankelijke ingezeten rechtspersoon aan te merken als vaste inrichting van een niet-ingezeten entiteit, louter omdat beide ondernemingen tot dezelfde groep behoren?

De Tribunalul Argeș (Roemenië) heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Volgens A-G Kokott is een zelfstandige groepsmaatschappij (in een andere lidstaat) niet louter op grond van haar vennootschapsrechtelijke banden de vaste inrichting van een andere groepsmaatschappij in de zin van artikel 44, tweede volzin, Btw-richtlijn. Zelfs een complexe overeenkomst voor het verlenen van diensten heeft in beginsel niet tot gevolg dat de dienstverrichter een belastbare handeling verricht voor een als gevolg van deze overeenkomst tot stand gekomen vaste inrichting van de afnemer.

Er is slechts sprake van een vaste inrichting in de zin van artikel 44, tweede volzin, Btw-richtlijn wanneer deze de plaats van het in een andere lidstaat gelegen hoofdkantoor inneemt.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
18 februari 2016 t/m 31 juli 2018
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
1 februari 2024
Rolnummer
C‑533/22
ECLI
ECLI:EU:C:2024:106
NLF-nummer
NLF NLF
celex32006l0112&artikel=44

Naar de bovenkant van de pagina