Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Stichting X (belanghebbende) is eigenares en gebruikster van een rijwoning waarin zij levensbeschouwelijke en meditatieve bijeenkomsten organiseert.

De Heffingsambtenaar heeft de WOZ-waarde van de onroerende zaak per waardepeildatum 1 januari 2021 voor het belastingjaar 2022 vastgesteld op € 148.000.

X stelt in deze procedure dat de Heffingsambtenaar bij de waardebepaling ten onrechte de waarderingsuitzondering voor kerken buiten toepassing heeft gelaten.

Rechtbank Noord-Nederland geeft X geen gelijk. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat de onroerende zaak in hoofdzaak (ten minste 70%) is bestemd voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard zoals omschreven in artikel 2, lid 1, onder g, Uitv.reg. uitgezonderde objecten Wet WOZ. Er is ook geen sprake van schending van artikel 14 EVRM door de Heffingsambtenaar.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2022
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
14 mei 2024
Rolnummer
23/1438
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2024:1724
NLF-nummer
NLF 2024/1279
Aflevering
28 mei 2024
bwbr0007142&artikel=2&lid=1,bwbr0007142&artikel=2&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina