Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (belanghebbende) was in 2016 woonachtig in Nederland. Hij ontving in dat jaar alleen een pensioen uit Australië dat hij heeft opgebouwd in Australische overheidsdienst. X beschikt sinds 2007 over een ontheffing van de svb ten aanzien van de verplichte verzekering voor de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet en de Algemene Kinderbijslagwet. De Australische wetgeving kent geen afzonderlijke afdracht van sociale zekerheidspremies. De diverse vormen van sociale zekerheid worden aldaar gefinancierd vanuit belastinggeldinkomsten, derhalve vanuit algemene middelen.

X heeft beroep ingesteld inzake de aan hem opgelegde aanslag IB/PVV 2016 en aanslag Zvw 2016.

In geschil is of sprake is van dubbele belastingheffing doordat X in Australië (bron)belasting betaalt ten behoeve van ‘health care’ en in Nederland premies betaalt voor de Wet langdurige zorg en de Zvw.

Het beroep tegen de aanslag IB/PVV 2016 wordt door Rechtbank Gelderland niet-ontvankelijk verklaard. Aangezien sprake is van een nihilaanslag en daarvóór geen voorlopige aanslag is opgelegd, kan dit beroep X niet in een financieel betere positie brengen.

Voor zover het beroep betrekking heeft op de aanslag Zvw 2016 verklaart de Rechtbank het ongegrond.

X heeft over (een deel van) het door hem ontvangen pensioen uit Australië feitelijk tweemaal premies betaald, enerzijds in de vorm van Australische belasting met betrekking tot de ‘health care’ en anderzijds in de vorm van Nederlandse premies met betrekking tot de Zvw. Volgens de Rechtbank kunnen de Zvw-premies naar hun aard echter niet als belastingheffing of daaraan gelijkgesteld worden aangemerkt. Er is daarom geen sprake van dubbele belastingheffing.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
1 december 2021
Rolnummer
20/2261; 20/2262
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:6401
NLF-nummer
NLF 2021/2446
Aflevering
23 december 2021

X