Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Relevante Kamerstukken

27 oktober 2021

Noot bij nota van wijziging

In de aanbiedingsbrief behorend bij het pakket Belastingplan 2022, gepubliceerd op 21 september 2021, hebben de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane aangekondigd dat het kabinet twee technische wijzigingen in de Wet Bb 2021 zal voorstellen. Een van deze technische wijzigingen betreft een aanvulling – per 1 januari 2022 – op het begrip vaste inrichting in Nederland voor de toepassing van de conditionele bronbelasting op rente- en royaltybetalingen naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties.

Een vergelijkbare aanvulling gold al voor de toepassing van het begrip vaste inrichting in de vennootschapsbelasting: zie artikel 17a Wet VpB 1969. Als gevolg van de aangekondigde wetswijziging kan ook bronbelasting worden geheven over bepaalde rente- en royaltybetalingen voor zover de daarmee verband houdende lasten toerekenbaar zijn aan specifieke Nederlandse bronnen.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Geconditioneerde bronbelasting
Instantie
MvF
Datum instantie
5 oktober 2021
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2021/0129
Aflevering
30 september 2021b
Auteur(s)
Michel van Dun
PwC/Universiteit van Amsterdam

Naar de bovenkant van de pagina