Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(276)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(21)
  • Recent(14)

X (belanghebbende) is in 1994 als oblaat toegetreden tot een orde. Met dagtekening 20 juli 2015 heeft de FIOD de Inspecteur geïnformeerd over het bestaan van een bankrekening op naam van X bij een Belgische bank. Deze bankrekening (zicht- en effectenrekening) is geopend op 10 mei 1993. Op 16 februari 2014 bedroeg het saldo € 1.435.429,74. Eerdere rekeningen van X bij deze bank werden in 2009 gesloten.

De Inspecteur heeft X in algemene zin verzocht om informatie te verstrekken over buitenlandse bankrekeningen. Omdat niet (volledig) aan het verzoek is voldaan, heeft de Inspecteur een informatiebeschikking gegeven.

Volgens Hof Den Haag had het in dit geval op de weg van de Inspecteur gelegen bij zijn verzoek om informatie mededeling te doen van de hem bekende gegevens inzake de Belgische bankrekeningen, en aan de hand van die gegevens X om nadere informatie te vragen. Door X bij het verzoek om informatie en bij het geven van de informatiebeschikking bewust in het ongewisse te laten inzake de (reeds) bij hem bekende gegevens, heeft de Inspecteur X onvoldoende duidelijk gemaakt welke informatie hij exact wenste te krijgen. Deze werkwijze schiet doel en strekking van de informatiebeschikking voorbij, aldus het Hof. Op deze grond heeft het Hof de informatiebeschikking vernietigd.

De staatssecretaris heeft cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad verklaart dat gegrond. Het Hof is van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan. De zaak is verwezen naar Hof Amsterdam.

Nagenoeg conform Conclusie A-G IJzerman (NLF 2021/1194, met noot van Verkaik).

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HR
Datum instantie
2 juli 2021
Rolnummer
20/01369
ECLI
ECLI:NL:HR:2021:1045
Auteur(s)
Anneke Nuyens
De Bont advocaten/Tilburg University
NLF-nummer
NLF 2021/1453
Aflevering
22 juli 2021
Judoreg
NFB4457
bwbr0002320&artikel=47,bwbr0002320&artikel=47,bwbr0002320&artikel=52a,bwbr0002320&artikel=52a

X