Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De bevoegde autoriteiten van Duitsland en Nederland hebben een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat de overeenkomst van 6 april 2020 met betrekking tot de situatie van grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis over de toepassing, respectievelijk interpretatie, van artikelĀ 14 en een tijdelijke vrijstelling van enkele Duitse socialezekerheidsuitkeringen tot en met 30 juni 2021 van toepassing zal blijven (Stcrt. 2021, 16360, van 30 maart 2021).

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
6 april 2020 t/m 30 juni 2021
Instantie
MvF
Datum instantie
30 maart 2021
Rolnummer
Stcrt. 2021, 16360
NLF-nummer
NLF 2021/0773
Aflevering
8 april 2021
bwbv0004851&artikel=14,bwbv0004851&artikel=14

Naar de bovenkant van de pagina