Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(5)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(304)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(16)

X (belanghebbende) is op 10 januari 2012 failliet verklaard. Hij heeft op 14 augustus 2020 bezwaar gemaakt tegen twee in 2013 en 2014 ontvangen aanslagen, beschikkingen heffingsrente en boetebeschikkingen. De aanslagen zijn toegezonden aan de curator. De curator heeft nimmer bezwaar gemaakt. De bezwaren zijn wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft het hiertegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft X verzet gedaan.

De Rechtbank stelt vast dat de stelling van X dat hij door de curator niet op de hoogte is gesteld van het bestaan van de aanslagen door de Inspecteur niet wordt betwist. Het niet doorzenden van de aanslagen door de curator aan X is in de bestreden uitspraak voor risico van X gebracht. De Rechtbank gaat thans uit van een andere rechtsopvatting. De omstandigheid dat X door de curator niet op de hoogte is gebracht van de aanslagen kan naar het oordeel van de Rechtbank, vanuit een oogpunt van rechtsbescherming en mede in acht genomen de aard van de relatie tussen een failliet en een curator, redelijkerwijs niet voor rekening van X worden gebracht.

Naar het oordeel van de Rechtbank is voorts de conclusie gerechtvaardigd dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat X in verzuim is geweest met het buiten de wettelijke termijn indienen van het bezwaar. Er is dan ook sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding. Het verzet is daarom gegrond.

De zaken worden teruggewezen naar de Inspecteur.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013, 2014 en 2020
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
7 april 2022
Rolnummer
20/9204; 20/9205
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:1840
Auteur(s)
Ton Tekstra
Blauw Tekstra Uding
NLF-nummer
NLF 2022/1198
Aflevering
23 juni 2022
Judoreg
NFB5083
bwbr0005537&artikel=6:11,bwbr0005537&artikel=6:11,bwbr0005537&artikel=6:7,bwbr0005537&artikel=6:7,bwbr0005537&artikel=6:9,bwbr0005537&artikel=6:9,bwbr0005537&artikel=8:54,bwbr0005537&artikel=8:54,bwbr0005537&artikel=8:55,bwbr0005537&artikel=8:55

X