Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) beschikt sinds 1 april 2018 over een vergunning voor de actieve veredeling van diverse soorten minerale oliën. Op 1 mei 2020 heeft zij verzocht om toevoeging van de GN-codes 2707 5000 en 2707 9999 aan haar op dat moment geldende vergunning AV. De Inspecteur heeft hierin op 25 juni 2020 bewilligd, maar heeft niet ingestemd met de door X verzochte terugwerkende kracht van deze uitbreiding tot 1 maart 2020; hij heeft zich op het standpunt gesteld dat de douanewetgeving hem niet toestaat die terugwerkende kracht te verlenen.

Rechtbank Noord-Holland heeft dit standpunt van de Inspecteur verworpen en geoordeeld dat aan de beschikking van de Inspecteur terugwerkende kracht toekomt tot de datum van indiening van de aanvraag (1 mei 2020). De Inspecteur bestrijdt in hoger beroep dit oordeel van de Rechtbank, omdat X heeft verzocht om een wijziging (uitbreiding) van haar bestaande AV-vergunning en niet om de afgifte van een nieuwe vergunning. Het Unierecht voorziet enkel in de mogelijkheid van terugwerkende kracht bij de afgifte van een nieuwe vergunning en niet bij de wijziging van een bestaande vergunning, aldus de Inspecteur. Hof Amsterdam verwerpt dit standpunt.

Het Hof verwerpt ook de subsidiaire grief van de Inspecteur: X heeft wel degelijk belang bij het met terugwerkende kracht vergunnen van het gebruik van de regeling actieve veredeling. De uitspraak van de Rechtbank wordt bevestigd.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
1 mei 2020 e.v.
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
8 februari 2024
Rolnummer
23/638
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:1128
NLF-nummer
NLF 2024/1281
Aflevering
28 mei 2024

Naar de bovenkant van de pagina