Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris en de minister van Infrastructuur en Waterstaat hebben het onderzoek 'effecten hoofdvarianten betalen motorrijtuigenbelasting naar gebruik' naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het coalitieakkoord is de introductie aangekondigd van een systeem van betalen naar gebruik (BnG) in 2030 voor alle personen- en bestelauto’s. In de eerste hoofdlijnenbrief van 1 juli 2022 zijn deze afspraken nader uitgewerkt en toegelicht (Kamerstukken II, 32 813, 1081). In deze brief is ook aangegeven dat het kabinet conform deze afspraken meerdere varianten uit zou werken voor de tariefstructuur, waarbij onderzocht zou worden welke tarieven nodig zijn om de gestelde doelen van BnG te behalen en welke beleidseffecten daarbij optreden.

In dit onderzoek zijn drie hoofdvarianten voor een tariefstructuur uitgewerkt, elk met een aantal subvarianten. Daarnaast heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onderzoek gedaan naar de te verwachten effecten van een systeem van betalen naar gebruik. Het kabinet zal over de onderzoeksresultaten in gesprek gaan met de stakeholders en de onderzoeksresultaten meenemen bij de besluitvorming over de tariefstructuur. De Kamer wordt hier in het voorjaar van 2023 over geïnformeerd.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
17 november 2022
Rolnummer
2022-0000279894

Naar de bovenkant van de pagina